Visual Thinking: el Storyboard i el Puppet Show.

araw

Durant el curs 2013-14 es va proposar als estudiants dins de l’assignatura d’Administració d’empreses del Grau de Màrqueting de l’ESCSE el repte de preparar totes les fases necessàries per a l’administració i posada en pràctica d’un projecte empresarial. Aquest projecte va consistir en treballar tot el procés per a la creació i administració d’una Festa universitària amb l’objectiu de portar a la pràctica els conceptes treballats en l’assignatura (planificació, organització, direcció i control empresarial).

Per a la realització del projecte es van aplicar dues dinàmiques i eines d’aprenentatge innovadores de Visual Thinking: el Storyboard i el Puppet Show.
Els estudiants van haver de visualitzar, guionitzar i representar la gestió de la festa universitària en tres moments concrets: a) fase de preparació; b) fase de desenvolupament de l’activitat i c) fase de post-activitat.

Mitjançant el Storyboard es va crear un guió visual del projecte en el qual es van concretar les responsabilitats dels membres de l’equip que havien d’identificar rols, motivacions, així com les persones de recolzament en cadascuna de les situacions.

Mitjançant el Puppet Show cada grup va crear titelles per representar mitjançant una representació teatral en miniatura, el guió visual que havien dibuixat amb el storyboard.
Gràcies a la utilització d’aquestes dinàmiques els estudiants van potenciar les capacitats de autoexpresió, síntesi i transmissió d’idees de forma senzilla i efectiva, així com les de comunicació i empatia. L’eina del Storyboard va permetre dissenyar una situació concreta, així com l’oportunitat de visualitzar escenaris de futur.

El Puppet Show va oferir l’oportunitat d’aprendre a través del joc, incentivar la imaginació, entrenar les capacitats de comunicació, interpretació i posada en escena del projecte.

El diari Ara va publicar el passat 20 de setembre un article explicant l’experiència viscuda a les aules del Tecnocampus i parlant de la 3a edició del MOOC d’Innotools.

No Comments

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *