Una reflexió abans d’avaluar

El trimestre toca a la seva fi i és moment d’avaluacions: per un costat, toca acabar de decidir quina nota obtenen els alumnes de les assignatures impartides; d’altra banda, també toca ésser avaluat com a docent. D’aquestes avaluacions parlarem en un altre post. Avui parlarem sobre l’avaluació dels estudiants.

És curiós reflexionar sobre el procés avaluatiu i els seus canvis. Fins fa uns anys l’avaluació era únicament unidireccional: era el docent qui avaluava els coneixements adquirits per l’alumnat, i ho feia, generalment, a través d’un únic examen final. Pocs eren els docents que utilitzaven altres mètodes evaluatius: alguns, ben pocs, optaven per fer un examen parcial, la superació del qual en moltes ocasions eximia l’alumne de preparar aquells continguts per a l’examen final; d’altres, optaven per treballs que tenien un pes avaluatiu, en ocasions poc rellevant, malgrat la dedicació que implicaven.

La universitat ha anat canviant en els darrers anys, tot i que no m’atreviria a dir si els canvis han estat més o menys profuns. Des de la darrera reforma universitària, molts són els docents que han entès que si l’estudiant ha d’assolir unes competències, l’avaluació ha d’estar centrada en l’assoliment de les mateixes. Sembla clar que si la nostra assignatura descriu unes competències generals, específiques i transversals, aquestes han d’esser assolides per l’estudiant, i per tant avaluades per un expert.

L’altre dia un company em comentava que era impossible avaluar competències en aules de més de 60 alumnes. Segurament té part de raó. Com també la té en Tries de Bes en el seu article Restar no suma, quan afirma que és injust que els examens tipus test restin quan l’alumne s’equivoca, ja què l’estem penalitzant doblement.

Ara bé, també tinc molt clar, i encara passa amb molta freqüència, que no podem continuar avaluant si els nostres alumnes han adquirit les competències realitzant un exament tipus test, resti o no, més encara quan ens hem compromès en les guies docents a que adquireixin unes competències determinades. I seria lleig no avaluar-les, no?

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *