Una assignatura semipresencial al Tecnocampus

El B-Learning (de l’anglès blended learning) consisteix en un procés d’aprenentatge  semipresencial, que significa que un curs en aquest format inclourà tant classes presencials com activitats d’aprenentatge virtual. Un i altre es combinen per tal d’optimitzar el procés d’aprenentatge. El docent, a més d’assumir el seu rol tradicional, aprofita tots els avantatges que ofereix el campus virtual. Aquest concepte rep altres denominacions més centrades en l’acció del dissenyador o del docent: “educació flexible” (Salinas, 2002), “semipresencial” (Bartolomé, 2001) o “model híbrid” (Marsh, 2003).

Un cas B-Learning és l’assignatura Manifestacions de la motricitat humana, de primer curs del grau de CAFE, que enguany s’ha impartit per primera vegada en aquesta modalitat.

La semipresencialitat ha estat plantejada a partir de la perspectiva pràctica: 50% presencial i 50% virtual. Pel fet de ser una assignatura teoricopràctica en què els seminaris són imprescindibles –tots són pràctics i sempre avaluables–, han de ser presencials. La formació teòrica que complementa els seminaris és la que es fa de manera virtual, així com també la meitat de les classes teòriques.

Per tal que els estudiants assoleixin els coneixements marcats se segueixen diferents estratègies:

 • Utilització de tutorials a Youtube explicant els apunts previs al seminaris.
 • Utilització de qüestionaris a Moodle desprès de la lectura d’apunts, articles o la visualització d’un vídeo o tutorial.
 • Utilització de vídeos explicatius i programes com l’EDpuzzle on es poden afegir preguntes mentre es visualitza el vídeo.
 • Lliurament d’activitats d’autoaprenentatge.
 • Lectura d’articles o d’apunts.
 • Seminaris presencials on cal fer un treball previ per optimitzar el temps.
 • Classes teòriques a l’aula.

Totes aquestes estratègies d’aprenentatge no serien possibles sense el suport de  l’eCampus Tecnocampus. La plataforma Moodle és l’eina principal de comunicació amb els estudiants.

L’aula virtual, a la qual tenen accés els estudiants, ha d’estar ben organitzada i ser clara. En el cas de l’assignatura Manifestacions de la motricitat humana no està organitzada ni per temes ni per cronologia de les classes, sinó que es distribueix segons la forma d’avaluació de la PDA. D’aquesta manera els estudiants tenen més clar què han de fer i quan ho han de fer:

hi ha una part de continguts teòrics (on hi ha el material que es treballa a l’aula i el material virtual que es treballa a distància),

una altra part és on hi ha tots els qüestionaris,

una tercera part de pràctica és on hi ha explicats tots els seminaris,

i una quarta part on s’hi expliquen els treballs individual i en grup que els estudiants  han de presentar.

A més d’organitzar a la plataforma tota la informació referent a les sessions i les instruccions d’ús d’aquesta informació, així com els qüestionaris, vídeos, articles i altres eines d’aprenentatge; la comunicació amb els estudiants és setmanal, mitjançant missatges al fòrum de l’assignatura on es comunica la dinàmica de la setmana o de la sessió a fer.

Aquesta informació ha d’explicar:

 • Què farem.
 • Quan ho farem.
 • Com ho farem.
 • Per què ho farem.
 • Què necessitem per fer-ho.
 • Quin temps disposem per fer-ho.

Aquest feed-back constant i metòdic és el que fa que l’aprenentatge de l’estudiant sigui de qualitat. No es pot estar més de dos dies sense respondre un correu o un missatge al fòrum de l’assignatura. Així mateix, els estudiants també tenen un temps límit per fer les activitats prèvies al seminari pràctic. D’aquesta manera, el feed-back és immediat: saben la nota que han tret, els errors que han comès i les solucions a aquests errors.

Com a conclusions:

 • El model d’aprenentatge semipresencial es mostra altament eficaç en el desenvolupament de l’adquisició de competències específiques per l’aprenentatge autònom de l’estudiant, que ha de seleccionar i utilitzar estratègies d’aprenentatge, ha de saber gestionar el seu propi aprenentatge i entendre el què s’està ensenyant.
 • L’eCampus Tecnocampus s’aprofita més que per veure només les PDA de l’assignatura. La plataforma Moodle és utilitzada per l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge. Si s’utilitza correctament, els ajuda en el procés d’aprendre a aprendre.
 • La flexibilitat dels mitjans virtuals permet als docents combinar i aplicar diferents metodologies d’ensenyament.
 • Es tracta, en definitiva, d’analitzar de quina forma es pot millorar la docència plantejant nous models d’organització didàctica que potenciïn l’aprenentatge de l’estudiant en aquest nou context tecnològic i social en què vivim.

 

Avui escriu: Lluis Albesa

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *