Un projecte, múltiples aprenentatges

Sóc fan de l’aprenentatge basat en projectes. Cada dia el practico en múltiples contextos de la vida laboral i personal. Aprenc mitjançant la resolució de problemes, treballant sola o amb equip, investigant pel meu compte el coneixement que em cal, adquirint noves competències, usant la prova i l’error, i també consultant d’altres companys i experts. Tot això amb una gran dosi d’autonomia i de pràctica (l’aprendre fent). Fins aquí, cap novetat. Tots ens hi sentirem identificats.

La innovació és aplicar aquesta forma d’aprenentatge a l’aula. Sens dubte, és un gir radical a la manera d’enfocar l’educació. Ja no tenim un professor a l’aula que imparteix una lliçó i després examina a l’estudiant. L’aprenentatge basat en projectes parteix de la definició d’un problema i mitjançant la resolució del mateix, l’alumne va adquirint els coneixements i competències necessaris.

L’alumne esdevé el responsable del seu propi aprenentatge i el professor deixa de tenir el protagonisme com a transmissor unilateral de coneixement per passar a exercir de guia o mentor de l’alumne.

L’aprenentatge basat en projectes al Grau de Videojocs

Aquesta metodologia es pot implementar de moltes maneres. Al Grau de Videojocs, els estudiants desenvolupen un projecte durant el tercer trimestre de cada curs. L’equip de professors estableix el marc del projecte i els seus límits: la dificultat, els coneixements necessaris, el temps de dedicació i també intervé en la configuració dels equips. Els alumnes escullen el projecte a realitzar (un videojoc) i el desenvolupen en equips multidisciplinaris amb el suport de l’equip de professors.

Aquest projecte confereix un caràcter únic al Grau:

  • Fomenta la motivació i la creativitat, donat que cada equip tria el tipus de projecte segons els seus interessos i el crea des de la concepció fins a esdevenir un producte acabat.
  • El projecte integra els coneixements de les assignatures del curs actual i anteriors, la qual cosa requereix d’una gran coordinació entre assignatures i professors.
  • És una oportunitat per a consolidar aprenentatges de diferents assignatures i per tant, trenca amb la concepció implícita de la fragmentació de coneixement.
  • L’estudiant aprèn de manera autònoma, incorporant nous coneixements sobre la base dels coneixements adquirits i amb el suport del professor.
  • Permet l’especialització de cada alumne dins de l’equip. Cada estudiant tria amb quin rol participa en el projecte (dissenyador, programador, artista, productor) i per tant, se l’avaluarà en aquell aspecte.
  • L’alumne pot aprofundir tant com vulgui i el seu esforç es veurà reflectit en una millor qualitat del projecte.
  • Es desenvolupen competències, com el treball en equip, la resolució de conflictes i la comunicació.
  • A mesura que el projecte creix en complexitat en els darrers cursos, l’estudiant adquireix les competències de gestió d’equips i de gestió del projecte, essent un marc ideal per la posta en pràctica de les metodologies àgils de gestió de projectes.
  • L’estudiant acaba el Grau amb un portafoli de projectes que són la seva carta de presentació per introduir-se en el món laboral amb més facilitat.

En definitiva, se’m fa difícil pensar una altra metodologia que integri tots aquests aspectes. I és que, de fet, és el més similar a l’aprenentatge de la vida real.

Aquí teniu un vídeo en què detallo aquestes característiques dels projectes al Grau.

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *