Un bloc per fomentar la introspecció

El passat trimestre del curs 2014-2015 vaig tenir el plaer de donar l’assignatura optativa GESTIÓ DE LES EMOCIONS adreçada als estudiants de tercer d’infermeria.

Gestió emocions

Les emocions i els sentiments són de gran importància per entendre la conducta humana. Les emocions són les que ens permeten adaptar-nos i donar resposta a l’entorn en el qual ens trobem, són les que ens alerten de possibles complexitats o dificultats. Actualment sabem que els sentiments poden afavorir o agilitar el raonament, millorar la comunicació o facilitar la interacció social. Malgrat això, encara ens trobem amb dificultats a l’hora de gestionar-les d’una forma satisfactòria.

Els professionals d’infermera són responsables de la cura dels malalts i responsables, del foment i promoció d’estils de vida saludables. Això requereix una gran preparació del personal, per assumir aquest repte. I aquest és en part un dels objectius que persegueix aquesta assignatura. Al llarg del curs es va treballar perquè el futur/a infermer/a fos capaç d’entendre les seves pròpies emocions, expressar-les i manejar-les de forma adequada en funció de les exigències de la situació, així com comprendre i reconèixer les emocions dels altres.

Un dels grans reptes que es plantejaven a l’hora de programar l’assignatura era com aconseguir treballar i fomentar la introspecció, com a requisit previ pel treball i entrenament de la Intel·ligència Emocional dels futurs infermers i infermeres de l’ESCS. La introspecció és un procés mental pel qual la persona mira cap al seu interior i és capaç d’analitzar les seves experiències pròpies, és a dir, realitzar una autoobservació sobre els seus processos de consciència (objectes privats, fets mentals o fets externs), amb la qual cosa, millora el coneixement d’un/a mateix/a.. I com ajudem a l’alumne a treballar aquesta capacitat? Com ajudem als alumnes a mirar-se cap a dins? Com ajudem als alumnes a identificar les seves emocions? Com ajudem als alumnes a identificar què els emociona? Què els fa posar alegres? Com podem ajudar als alumnes en tot aquest treball perquè així puguin tenir eines i recursos personals per fer front a la gestió de les emocions dels seus pacients?

La proposta metodològica escollida va ser l’elaboració d’un blog personal. Amb l’ajuda del SQAI que van elaborar una guia per obrir un compte Blogger i configurar el blog personal de cada alumne.

Després de cada dia de classe, els alumnes havien d’escriure un post d’allò que s’havia treballat a classe, allò que se’ls suggeria, allò que havien après o descobert d’ells/es mateixos/es, d’allò que els havia semblat més interessant. A final de curs, també se’ls demanava un post final a mode de conclusió, una valoració final de l’aprenentatge personal després de 10 setmanes de classe.

Gran part dels alumnes van mostrar interès i sorpresa tant pel contingut de l’assignatura com pel fet d’haver d’elaborar el blog al llarg del curs. Van treballar intensament i aprofundint en els aspectes psicològics i emocionals. Va resultar una eina molt eficaç en aquest sentit i un moment, per aturar-se i reflexionar.

Però no a tots els alumnes els va motivar la idea. Sovint, en entrar en el món de la introspecció apareixen les resistències. És a dir, que d’una forma més o menys inconscient, l’alumne no vol mirar, ni reconèixer certes coses d’ell mateix. Però amb això ja hi comptàvem!

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *