Encara que les classes magistrals siguin la metodologia més clàssica i estesa en l’entorn universitari, no és cap revelació afirmar que no són la manera més efectiva per