Flipboard és un agregador de continguts, és a dir, una eina que ens permet recopilar informació de diferentes fonts. Aquests continguts es presenten després en forma de revista