Una d’espaguetis (Marshmallow Challenge)

Una d’espaguetis (Marshmallow Challenge)

Una de les coses que més costa assumir entre tots (estudiants i professorat) és el canvi de pes que cal que hi hagi entre continguts i competències. Estem acostumats a “mesurar” les assignatures segons els continguts, i no tant segons les competències. Cal...