El B-Learning (de l’anglès blended learning) consisteix en un procés d’aprenentatge  semipresencial, que significa que un curs en aquest format inclourà tant classes presencials com activitats d’aprenentatge virtual. Un i altre