DESCRIPCIÓ La barra de progrés és una eina per al maneig del temps per a estudiants. Mostra visualment les Activitats i Recursos en què un estudiant se suposa que