Ja no és la primera setmana en la que presentem l’assignatura, comencem a rodar i més en el nou context online, en el que ens adaptem a les sessions síncrones i als materials i activitats assíncrones.

Ja no és la segona setmana en la que entrem de ple en matèria i tenim més criteri sobre el nostre rol de professor/a i el rol dels estudiants i amb aquest mateix criteri, podriem assenyalar en dos eixos, activitat del PDI a l’aula i activitat de l’estudiant a l’aula, on situariem la nostra assignatura, considerant també si la situem a les mateixes coordenades que la teniem pensada a la setmana 1 o fins i tot, considerar quines coordenades marcariem de la nostra assignatura, plantejada en format presencial.

Sobre l’eix del PDI: La nostra Aula és una combinació de materials, sessions i informacions que com a PDI posem a disposició dels estudiants, amb activitats que ells han de resoldre i materials que ells/es han d’aportar? És més aviat un repositori d’elements i eines d’estudi?

Sobre l’eix dels estudiants: Quin rol pren l’estudiant? Més o menys actiu en format onine? És una assignatura més pràctica o que treballa per reptes o amb problemes, casos i per tant, poden ser més autònoms/es a partir de material assíncron? Quin nombre i intensitat d’activitats estem demanant?

No hi ha una coordenades correcta o incorrecta, hi ha moltes variables que fan que segons l’assignatura necessitem unes o altres coordenades, el que si ens permet, és identificar la nostra assignatura.

La setmana 3 és doncs el moment perfecte per a fer aquesta identificació i valorar de present i cap endavant el que fem i el que volem fer.

Aquesta valoració ha de tenir diferents punts de mira:

 • Nivell d’objectius
 • Nivell d’activitats
 • Nivell d’avaluacions

Al final, la suma dels tres nivells, en consonancia els uns i els altres és el que en diem l’alineació dels tres eixos i el que ens permetrà parlar de la coherencia de l’assignatura.

A nivell d’objectius d’aprenentatge, tres preguntes:

 • Tinc suficients evidències per valorar que el ritme de l’assignatura, per adquirir els objectius o resultats d’aprenentatge esperats, és l’adequat pensant que queden 7 setmanes per endavant?
 • Puc aconseguir els objectius d’aprenentatge en el temps que queda?
 • Són tots els objectius viables en el format online:
  • Si
  • Pensava que si, però he de redefinir com conseguir-los
  • No, ja he plantejat una modificació

A nivell d’activitats, tres preguntes:

 • Veient la dinàmica de treball ara a la setmana 3, tant per part dels estudiants com meva, de professor/a, el nombre d’activitats plantejades i el tipus d’activitats són les que segueixo pensant cal fer
 • Es corresponen les activitats de l’assignatura amb el nombre de crèdits per hora de dedicació dels estudiants?
 • Sé què fan a les altres assignatures i puc tenir connexions amb altres activitats?

A nivell d’avaluació, tres preguntes: (amb la confirmació que els examens de tercer trimestre serán en format online):

 • Els percentatges de les diferents categories del sistema d’avaluació s’ajusten als percentatges de temps de dedicació que estem demanant i necessiten els estudiants? (categoría entesa com a suma d’activitats individuals, per exemple, o activitats en equips….)
 • Quin nou format dono a les presentacions finals individuals o en equips que normalment demanava als estudiants?
 • Mantinc la prova final tal i com la tenia contemplada?

La resposta a aquestes preguntes ens permet partir del que hem fet fins ara i pensar i aplicar modificacions que ens permetin assegurar els elements irrenunciables de la identitat de les nostra assignatura, amb l’oportunitat d’incorporar-ne de nous amb el que estem fent aquest trimestre particular.  Part del que fem en aquest trimestre, haurà vingut per quedar-se i hem de poder anar diferenciant i consolidant el què, el com, el quan, el per què i el per qui.