Seguim! Tanquem el primer trimestre i ja arranquem amb el segon!

Revisar totes les activitats del curs, corregir els exàmens, entrar notes, revisions d’exàmens, seguim….. i enmig de tot això, ja comencem el segon trimestre.

Primer de tot, missatge de calma, marquem bé els calendaris per tenir clares totes les dates que impliquen tancar el trimestre . Però, alhora, també missatge de: parem un moment, i pensem en com ha anat el trimestre que tanquem . I pensar en què? Doncs pensar en com valorem el trimestre, per buscar punts de millora per a la propera edició de l’assignatura.

entradacarme-01 (1)

Cal doncs que pensem quins indicadors tenim per valorar si hem tingut una assignatura exitosa  o no i quins indicadors ens interessa tenir per identificar-los per a la propera edició, des del principi de tot.

Tenim una sèrie d’indicadors objectius que ens permeten quantificar diferents valors:

 • llista amb el nombre d’estudiants totals matriculats. D’aquests, marcats els que per diferents motius no han estat actius a l’assignatura (i ens ho han comunicat, o no).
 • Quantitat d’activitats d’avaluació contínua que els nostres estudiants han treballat, individualment o en grups, i d’aquestes, quines són avaluables i quines no.
 • Alguns de nosaltres registrem l’assistència a totes les classes o a la part de pràctiques.
 • Notes finals, calculant la mitjana, si ens interessa.
 • Tenim també els percentatges que hem donat per a cada tipus d’activitats (individuals, en grup, pràctiques, qüestionaris…).
 • I tenim, també, els resultats de les enquestes de satisfacció que els nostres estudiants omplen.

Tenim una altra sèrie d’indicadors que seria més complicat valorar quantitativament, però que igualment hem de tenir en compte:

 • Satisfacció per la feina feta.
 • Càrrega, en hores de treball, que ens ha suposat preparar les classes.
 • Càrrega, en hores de treball, de les valoracions de les activitats que els estudiants han entregat.
 • Feina de coordinació si hem tingut convidats a l’aula.
 • Coordinació entre assignatures: ha estat àgil, útil, eficaç?
 • Dinàmiques de les aules: han tingut bona rebuda per part dels estudiants?
 • Hem pogut/calia implicar altres classes/professors?
 • Els materials que hem utilitzat tenien diferents formats? (o tots eren pdf? vídeos? Infografies? Webs? Interactius?
 • Quant a l’aula Moodle de l’assignatura, com l’he fet servir, com crec que l’han fet servir els estudiants i de quina manera en podria millorar-ne l’ús per a properes edicions.

Llistes d’indicadors que ens permeten fer balanç del trimestre i que ara és el millor moment de fer. Parem abans d’entrar de ple en el següent, doncs?

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *