Qüestionaris: Tipus de preguntes Drag and Drop

Molts hem vist que els qüestionaris de Moodle són una eina àgil per fer que els estudiants valorin quin nivell tenen o han aconseguit en un tema de l’assignatura i per fer que les notes es calculin i es publiquin automàticament al registre de Qualificacions de l’aula.

El que és interessant, quan pensem en un qüestionari, és en com plantegem tant les preguntes, com les respostes. Quina és la finalitat del qüestionari: que reflexionin? que relacionin conceptes? que reprodueixin part o tot el material de la classe? comprovar que han vist o llegit un material que els hem proposat? Podem inventar les preguntes i Moodle ens deixa “jugar” amb el tipus de resposta que els demanem: resposta múltiple? veritat o fals?…. afegim una nova opció:

Drag&Drop on l’alumne arrossega les etiquetes de les respostes a una imatge.

Drag&Drop question type

En aquest exemple, tenim una imatge amb cinc navegadors web i a la part de baix unes etiquetes amb els seus noms corresponents. L’alumne ha d’arrossegar i deixar anar cada etiqueta sobre la imatge del navegador que li pertoca.

Com es configura?

És molt senzill, només hem de crear una pregunta nova del banc de preguntes del curs de tipus “Drag and Drop Makers”, els paràmetres inicials són comuns a tota la resta de preguntes, és a dir, hem de posar el nom i text de la pregunta.
A partir d’aquí ve la part destinada al “Arrossegar i Deixar”:

Afegir la imatge de fons, la base.

Afegim una imatge de fons en “background image”, la podem arrossegar de la finestra de fitxers de windows o amb el botó “Tria un fitxer” pujar-la al servidor.

Afegir les etiquetes

En la secció “Markes” (Etiquetes) anem escrivint el text de cadascuna de les etiquetes
En el camp Number, definim el nombre d’etiquetes amb aquest text que volem que apareguin, normalment 1

Afegir les formes

  • En la secció “Drop Zones”, hem de configurar el tipus de forma, les seves coordenades i la marca a la que pertany
  • En el desplegable “Marker” de cada registre triarem una etiqueta que prèviament hem creat a “Markes”
  • Triarem la forma (“Shape”) que volem, normalment cercle
  • Posarem les coordenades i mida on el alumne ha de deixar l’etiqueta
    • Cercle: X,Y;Radi cirfumferència
    • Rectangle: X,Y;Alçada,Amplada
    • Polygon: X1,Y1;X2;Y2;…Xn,Yn

Vídeo  configuració

Vídeo exemple d’ús

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *