Questinsitu, geolocalització a Història de l’art

Questinsitu és una aplicació en fase d’experimentació desenvolupada per un grup d’estudiants de doctorat (Patricia Santos i Javier Melero, actualment Doctors) i la seva supervisora (Davinia Hernandez-Leo) del grup de recerca GTI del de la Universitat Pompeu Fabra. En els dos anys que hem dut a terme l’experiència, han calgut diverses reunions, tant presencials com virtuals, entre el professor i l’equip d’investigació, per convertir una ruta en format llapis i paper en una ruta geolocalitzada amb preguntes de tipus qüestionari autoavaluat.

Anàlisi i disseny

GeolocalitzacióLes rutes geolocalitzades amb telèfons mòbils d’història de l’art han estat una adaptació de les rutes que ja es duien a terme de l’activitat en format paper. A partir del coneixement de les noves possibilitats dels telèfons intel·ligents, es va decidir reconvertir l’activitat per fer-la més motivadora per als alumnes a partir del concepte de la gamificació.

El procés de disseny de l’activitat ha estat una tasca difícil, ja que s’ha hagut de readaptar per poder-la implementar en els dispositius mòbils. L’activitat es troba ubicada en la filosofia del mobile learning. L’eina principal, el Questinsitu, que permet l’edició de les rutes amb les preguntes. Els alumnes poden accedir a aquestes rutes per mitjà dels aparells mòbils, els quals han de disposar de connexió 3G i tecnologia GPS. Una vegada l’alumne està dins del radi de la posició de la pregunta, aquesta apareix de forma automàtica en el dispositiu mòbil, i aleshores, l’alumne l’ha de respondre. Automàticament és corregida i es mostra una retroalimentació.

Avaluació

Hi ha dues activitats d’avaluació:

  • per un costat, de la mateixa activitat que es fa fora l’aula, en grup i amb l’eina del dispositiu electrònic, s’obté una nota que va relacionada amb les respostes encertades sobre un total de 100 preguntes (repartides normalment entre 13/15 llocs diferents, i de cada lloc hi ha unes 5/8 preguntes).
  • i per l’altra banda, posteriorment a l’activitat ja a dins l’aula es fa una prova escrita en relació a les preguntes treballades amb l’activitat de geolocalització

En resum, de l’activitat els alumnes n’obtindran dues notes: una, com a grup (fora l’aula) i l’altra, individual (dins l’aula).

Els resultats acadèmics obtinguts amb aquesta activitat, d’on surten dues notes, normalment són superiors a les notes obtingudes a les activitats d’aprenentatge i avaluació que es fan dins l’aula i seguint la metodologia educativa tradicional. Això confirma clarament que quan als alumnes se’ls situa en un “escenari” diferent d’aprenentatge i amb elements motivadors el seu rendiment millora.

Conclusions i Prospectiva

L’experiència ha estat molt positiva i poder-la dur a terme durant dos anys ens ha permès aplicar millores a l’aplicació i a l’activitat mateixa. A tenir present que ja fa uns anys a final de curs es fa una enquesta d’avaluació anònima per a totes les matèries del batxillerat i en referència a aquestes activitats geolocalitzades la puntuació és força positiva.

Aquesta activitat es desenvolupa dins de la matèria d’Història de l’Art al 2n de batxillerat. És voluntat del centre, i principalment de l’etapa de batxillerat, incorporar les noves tecnologies en els contextos d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes. En aquest sentit, des de la matèria d’història de l’art es venen desenvolupant activitats, tant a fora com a dins l’aula, on les TIC i les TAC hi tenen presència.


L’entrada d’avui l’escriu…

Manel Trenchs i Mola

manel trenchsProfessor d’Història de l’Art a batxillerat a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró. Mestre aprenent d’educador amb les TIC. Cultura, esport i natura: una bona combinació. Molta sort en l’ART de la vida!

Canal de Vimeo

 

 

 

 

No Comments

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *