Importar qualificacions des de l’Excel

En aquest post aprendrem a importar les nostres qualificacions d’Excel a Moodle de forma automàtica. Moltes vegades es les qualificacions en Excel degut a les funcionalitats que aquest ens aporta. En el cas de Tecnocampus, les notes penjades a Moodle es sincronitzen amb l’aplicatiu mòbil dels estudiants així que és important fer servir Moodle per a les qualificacions.

Qualificacions d’Excel a Moodle

Aquesta funcionalitat es fa a partir d’exportar la llista de classe/qualificacions en excel i manipulant el fitxer per afegir/modificar més qualificacions.

Obrir el fitxer excel, es pot afegir i/o eliminar columnes, totes excepte “Número Id”. Això ens servirà per identificar l’alumne quan s’importin les notes. Per ajudar-nos sempre podem mantenir també les columnes de nom i cognoms, tot i que aquestes no es veuran modificades un cop feta la importació.

Taula d'Excel amb qualificacions
Guardem el fitxer i entrem a qualificacions de l’aula a l’apartat d’Importació i la pestanya “Enganxa des de full de càlcul”, seleccionem i copiem aquelles notes/columnes que volem importar junt amb la columna de “Número ID”.
Selecció de qualificacions d'Excel
Enganxem del portapapers i fem click al botó “Càrrega qualificacions”.

Qualificacions d'Excel a Moodle

En la següent pantalla veiem quina informació podem importar. Hem de fer “quadrar” el Número ID en l’apartat “Identifica usuari per” i tria les columnes que importarem. En “Mapatge d’elements de qualificació” el nom i cognoms i número ID el deixem en “Ignora”. En les altres columnes s’ha de triar a quina columna del Moodle de qualificacions pertany, i en cas que no existeixi triar “Nou element de qualificació”. D’aquesta manera es crearà una nova columna en la graella. Un cop tot configurat fer click a “Càrrega qualificacions” i esperar.

Configuració de Moodle

Quins són els beneficis?

D’aquesta manera podem seguir utilitzant Excel per a calcular les qualifiacions dels nostres estudiants. A més, els estudiants tindran actualitzades les seves qualificacions de forma automàtica al seu aplicatiu.

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *