Incorporar Apps a l’Aula

Els dispositius mòbils han canviat el nostre dia a dia i formen part de molts processos de la nostra vida quotidiana. L’univers de les apps es multiplica de forma exponencial i apareixen eines diferents constantment. Moltes d’aquestes apps, sens dubte, són utilitzades per l’estudiantat. Però cal preguntar-se si aquestes apps són les apropiades per a un context acadèmic i com podem aconseguir incloure l’ús de dispositius mòbils a les aules amb un objectiu que els acompanyi en el seu procés creatiu i d’aprenentatge.

En el camp de l’audiovisual, la recerca Apps4CAV va dur a terme un estudi sobre l’ús, coneixement i percepció que tenen els estudiants d’audiovisuals dels dispositius mòbils com a eines de creació en el seu camp. Aquest estudi es va realitzar a partir d’enquestes implementades a 5 graus diferents d’audiovisuals a Catalunya, entre ells els estudis de Mitjans Audiovisuals de Tecnocampus. La hipòtesi de la recerca, més enllà del que indiquen els seus objectius, era que els estudiants no coneixen el potencial real del seu smartphone quan es tracta d’utilitzar-ho per a crear productes audiovisuals. Malauradament, la hipòtesi es va confirmar. La gran majoria d’estudiants no només desconeixen moltes de les eines disponibles en l’immens mercat de les apps, sinó que no les consideraven adequades per a un entorn professional o acadèmic.

Aquest resultat mostra que la seva percepció no està en sintonia amb la pròpia indústria. La utilització dels dispositius mòbils, tal com es va establir en l’estat de l’art del mateix projecte, mostra que en tots els processos audiovisuals la utilització d’apps és actualment una realitat. És per això que durant el projecte un objectiu secundari va esdevenir conèixer si els estudiants havien rebut algun tipus de formació respecte a l’ús d’apps. De nou, la resposta va ser majoritàriament negativa. No obstant això, quan se’ls va qüestionar sobre la possibilitat d’integrar-ho en els seus estudis, molts van indicar que ho consideraven adequat.

Sense anar més enllà, les investigadores del projecte considerem que és un punt de partida, dins de la àmplia discussió oberta des de fa anys amb l’e-learning i el mobile learning, que ens indica que necessitem fer un esforç per incloure eines actuals, properes i d’accés ampli entre l’estudiantat. És important que l’estudiantat entengui que a la seva butxaca tenen una eina molt valuosa que serveix per treballar i millorar tant les seves aptituds acadèmiques com professionals en un futur. Per tant, en qualsevol àmbit de l’aprenentatge, podem considerar que treure el dispositiu mòbil a classe pot ser molt més que una distracció. Pot ser tot el contrari.

Tot i que la recerca es va centrar en els estudis d’audiovisuals, considerem que és una temàtica fàcilment aplicable a qualsevol camp. En el llibre publicat arran de la mateixa recerca es poden trobar indicacions més generals sobre l’ús dels dispositius mòbils de forma genèrica a la universitat. Si us interessa la temàtica, podeu trobar aquesta publicació de forma gratuïta al següent enllaç:

http://www.lmi.ub.edu/transmedia21/pdf/13_Apps4CAV.pdf

 

Rafael Suárez Gómez | Grado en Medios Audiovisuales
rsuarezg@tecnocampus.cat

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *