Llançament pilota medicinalHomes: 5kgDones: 3kgMarca a superar: 5,35m2 intentsAquesta prova NO és indispensable superar-la. EndFragment
NOIA
Tancar vídeo
VEURE ALTRES PROVES
VEURE VÍDEOS EXEMPLE
5,25 m
VEURE ANIMACIÓ
 Homes: 5 kg  Dones: 3 kg
VEURE ALTRES PROVES
Llançament pilota medicinalHomes: 5kgDones: 3kgMarca a superar: 5,35m2 intentsAquesta prova NO és indispensable superar-la. EndFragment
Llançament pilota medicinalHomes: 5kgDones: 3kgMarca a superar: 5,35m2 intentsAquesta prova NO és indispensable superar-la. EndFragment
NOI
Salt horitzonatal de peus juntsMarca a superar homes: 2,20mMarca a superar dones: 1,75m2 intentsAquesta prova NO és indispensable superar-la. EndFragment
Homes: 2,20 m Dones: 1,75 m
Salt horitzonatal de peus juntsMarca a superar homes: 2,20mMarca a superar dones: 1,75m2 intentsAquesta prova NO és indispensable superar-la.   EndFragment
Salt horitzonatal de peus juntsMarca a superar homes: 2,20mMarca a superar dones: 1,75m2 intentsAquesta prova NO és indispensable superar-la. EndFragment
Cursa llançadora “Course de Navette"Marca a superar homes: 10,5 paliers Marca a superar dones: 8 paliers1 únic intentAquesta prova ÉS INDISPENSABLE superar-la.EndFragment
PIVOTAR!
20 m
NOIA
Cursa llançadora “Course de Navette"Marca a superar homes: 10,5 paliers Marca a superar dones: 8 paliers1 únic intentAquesta prova ÉS INDISPENSABLE superar-la.EndFragment
Cursa llançadora “Course de Navette"Marca a superar homes: 10,5 paliers Marca a superar dones: 8 paliers1 únic intent StartFragment EndFragment Aquesta prova ÉS INDISPENSABLE superar-la.  EndFragment
5 m
Adaptació al medi aquàtic “Natació”Marca a superar homes: 55 segons Marca a superar dones: 60 segons2 intentsAquesta prova ÉS INDISPENSABLE superar-la. EndFragment
Adaptació al medi aquàtic “Natació”Marca a superar homes: 55 segons Marca a superar dones: 60 segons2 intentsAquesta prova ÉS INDISPENSABLE superar-la. EndFragment
Adaptació al medi aquàtic “Natació”Marca a superar homes: 55 segons Marca a superar dones: 60 segons2 intentsAquesta prova ÉS INDISPENSABLE superar-la.  EndFragment