Disseny i execució d’una seqüència coreogràfica d’aeròbic

Un dels blocs dels continguts de l’assignatura de 3er de CAFE “Activitat física a la sala de fitness” és el disseny i execució d’una activitat dirigida.

És el primer any que una de les activitats avaluadores és el disseny i execució de seqüències coreogràfiques amb suport musical. Aquesta activitat era nova per gairebé la majoria dels alumnes. Tot i que durant l’assignatura es van realitzar algunes sessions d’activitats dirigides, molts dels alumnes percebien l’activitat com molt complexa.

Els criteris de realització de la coreografia van ser incloure diferents formacions, canvis d’orientació i direcció, girs, dificultat tècnica dels passos, originalitat i elecció de la música. Aquesta activitat d’aprenentatge potencia la creativitat dels alumnes, així com la millora del seu ritme, memòria, coordinació grupal i expressió corporal. És una activitat que potencia la posada en escena d’una de les activitats i que reforça l’autoconfiança dels alumnes així com el lideratge i una actitud activa.

El treball en equip ha estat fantàstic ja que entre els alumnes s’han tingut que coordinar per buscar aquells passos més adients per tots i per seguir el ritme entre ells i amb la música. A més a més és una activitat que ha potenciat una actitud proactiva i creativa.

Un total de 16 grups mixtes de 4-5 alumnes van realitzar el passat mes de febrer una seqüència coreogràfica. El feedback final de l’activitat ha estat molt positiu ja que els alumnes han mostrat una gran evolució en quant a ritme, coordinació, creativitat i actitud positiva envers l’activitat. S’ha valorat no tan l’execució final sinó la bona progressió de tots els alumnes i la seva coordinació entre ells ja que han tingut que assajar sovint fora de l’horari acadèmic.

La meva sorpresa ha estat l’augment de la seva motivació envers l’activitat, la seva creativitat i originalitat en el disseny de les coreografies i el gran treball de suport i coordinació en grup que han fet. A més a més molts dels alumnes han anat més enllà, aportant idees noves i creant un mini espectacle. Fruit d’aquesta activitat, ha sorgit d’interès d’alguns alumnes en plantejar aquesta activitat com a futura tasca laboral i seguir formant-se en aquest àmbit.

Positivament, com a resultat d’aquesta activitat ha estat la pròpia iniciativa dels alumnes en portar aquesta activitat al “món real”. Un grup d’alumnes realitzaran una animació mitjançant una de les seqüències treballades a classe a la cursa Mataró Run Festival del pròxim diumenge 22 de març (http://compagina.net/matarorunfestival/) i un altre grup d’alumnes organitzaran una animació al Tecnocampus durant la setmana d’innovació.

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *