Co-avaluació amb CoRubrics

L’avaluació amb rúbriques ja forma part del nostre dia a dia a les aules, però què passa quan volem fer que els alumnes s’autoavaluïn o que s’avaluïn entre ells? Doncs des de fa un temps, amb la plantilla de Jaume Feliu podem treure profit als comptes de Google que tenim a Tecnocampus i utilitzar Google Drive per a aconseguir-ho amb CoRubrics.

CoRubrics són plantilles públiques que s’allotgen a Google Drive i amb les quals podem fer un procés complet d’avaluació, tant si és una avaluació per part del professor cap als alumnes, que no seria el nostre propòsit ja que això podem fer-ho des de Moodle, com per a que els alumnes s’avaluïn entre ells, per exemple, en una presentació oral.

Com a professors, una vegada creada la rúbrica, podem compartir-la amb els alumnes per a que ells l’omplin, ja siguin co-avaluacions individuals o per grups. Una vegada tancat el procés d’avaluació el professor pot processar els resultats i tenir la nota mitja de tots els alumnes, així com el detall de participació y mitjanes pels diferents apartats, seguidament el professor pot enviar als alumnes de manera automàtica la seva retroacció.

Es pot consultar el funcionament al detall de CoRubrics al seu Google Site, a més el propi Jaume Feliu ha creat aquest videotutorial:

Anotació: El sistema de cerca de plantilles a Google Drive ha canviat, però pots estalviar-te aquest pas accedint directament a la plantilla fent click aquí.

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *