Class Escape per repassar continguts de 1r curs dels àmbits d’empresa, economia i matemàtiques

El dia 2 de març del 2018 es va realitzar el primer esdeveniment de ClassEscape  (empresa creada per Jordi Boix, ex-estudiant del Tecnocampus) amb més de 80 estudiants de 1r curs del Grau d’Administració d’Empreses i Gestió de la innovació (i totes les seves modalitats, dobles graus i modalitat en anglès) en dues sessions, una de matí i una de tarda. La participació era voluntària i, segons el seu desenvolupament, podien obtenir uns punts extres per l’assignatura de matemàtiques.

La idea del ClassEscape és aprofitar les dinàmiques i reptes propis d’un Room Scape, on el treball en equip i la creativitat són pilars fonamentals, per mobilitzar els coneixements de diferents assignatures, és a dir, amb finalitats educatives. En aquest cas, els continguts eren del temari de les assignatures de matemàtiques, administració/organització d’empreses i economia, assignatures del 1r i 2n trimestre.

Els estudiants, en equips de 4-5 persones, havien de resoldre diferents enigmes (o proves) que els permetien obrir panys o cadenats. Com passa en un Room Scape no hi ha cap guia o persona que orientés (només un vigilant que podia donar pistes o redirigir si l’equip s’estancava). Per tant, un punt important des del punt de vista educatiu, és que la resposta no ve donada de la mà del professor/a sinó que és el propi medi (com en un experiment) qui valida la solució trobada (s’obre o no el pany).

Un altre aspecte interessant que, com a professor/a, pots observar és la dinàmica real de comunicació, gestió, repartiment de tasques, etc. dels equips. Tot i que en moltes assignatures es demana treballs en grup amb la intenció de promoure la competència de treball en equip, poques vegades és objecte d’estudi, sinó que únicament s’avalua el producte final. El ClassEscape permet un entorn on aquesta part privada del treball de l’estudiant és exterioritzada en presencia del professorat.

Quan l’equip es trobava amb un element nou del repte (per exemple, la paraula “stakeholders”) entre els membres de l’equip recordaven la definició, el tema o àmbit en el qual s’engloba ja que no sabien què els podria ser útil per superar el repte. Per tant, podem afirmar que aquesta activitat ha servit per repassar els coneixements ja treballats a les assignatures i segurament reforçar-los. I també, tot i que no es va explotar, la potencial eina que podria ser per treballar les assignatures transversalment.

Un altre punt fort d’aquesta activitat des del punt de vista dels estudiants és que serveix com a pre-test abans dels exàmens finals de les assignatures i per tant, és una forma d’autoevaluació del coneixements de forma lúdica.

Al final de cada sessió es va passar un qüestionari als participants. A continuació es mostra la mitjana de les valoracions (1 molt poc i 5 molt) de l’experiència viscuda:

Utilitat per repassar conceptes d’Economia 4,04
Utilitat per repassar conceptes d’Empresa 4,16
Utilitat per repassar conceptes de Matemàtiques 4
Grau de creativitat per la resolució 4,44
Satisfacció amb el treball en equip 4,72
Satisfacció amb els reptes 4,4
Duració del Class Escape (1:30h) 4,04
Dificultat dels reptes 3,68
T’ha ajudat a detectar algun punt dèbil 3,76
Satisfacció global con l’experiència 4,52

Cal destacar la puntuació de 4,52 sobre 5 de la satisfacció global. Estem segurs que els reptes que es van plantejar tenen molt camí encara de millora. A més si es focalitza l’objectiu d’aprenentatge l’estratègia del ClassEscape és un instrument que pot ser d’utilitat.

Voldria acabar citant al investigador de genètica David Bueno:

“Les activitats d’aprenentatge a l’aula requereixen ser integrades i integradores, transversals i contextualitzades, per tal que activin i impliquin el màxim nombre de xarxes i zones (neuronals) possibles. […] Qualsevol aprenentatge que tingui components emocionals, el cervell l’interpretarà com a clau per a la supervivència, i per tant l’emmagatzemarà millor desprès permetrà que s’utilitzi amb més eficiència”. Neurociència per a educadors, 2017.

 

L’ENTRADA D’AVUI L’ESCRIU

Noemí Ruiz Munzón

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *