BREAKOUT ROOMS: Grups petits a zoom

Per Ester Mateo Aguilar / Professora Doctora del Grau en Infermeria, Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus

Zoom Video ens permet treballar amb tots els assistents a la vegada o separant els mateixos en diferents sales creant grups reduïts, anomenats “Breakout Rooms”. La possibilitat de reunir als assistents en sales diferents simultàniament, ens permet múltiples opcions alhora de realitzar les sessions plenàries en Streaming durant la docència.

Existeix la possibilitat de crear els grups de forma aleatòria durant la sessió indicant el número exacte de participants per grups; també es pot fer de forma manual durant la sessió, escollint quin participant posar a cada grup. Per últim existeix la opció de crear els grups prèviament a la sessió del zoom i que un cop comencis la sessió, puguis escollir el moment que vols separar per grups amb un únic clic.

A continuació us explicaré l’experiència d’utilitzar la modalitat de “Breakout Rooms” a l’assignatura Metodologia de la cura Infermera, en estudiants de primer del Grau en Infermeria, de la qual soc la docent.

Aquesta assignatura contempla una part teòrica i una part pràctica a través de casos concrets. Si estiguéssim en una situació de classe presencial, durant les sessions de seminaris es treballaria a l’aula separant per grups als estudiants i la docent aniria anant grup per grup, per assessorar i guiar en els mateixos.

Degut a la situació generada per el COVID-19, s’ha optat per no perdre aquesta modalitat de continuïtat dels treballs per part de la docent, utilitzant la modalitat “Breakout Rooms”, separant els 79 estudiants de l’assignatura en 16 grups prèviament ja definits.

La dinàmica dels dies que es treballava en grup ha estat la següent:

  • Primer de tot en la sessió zoom es presentava el cas i la guia de treball a realitzar durant la sessió a tots els estudiants i es resolien els possibles dubtes generals.
  • A continuació s’utilitzava la modalitat de separar per grups.
  • Els estudiants un cop estaven en el seu grup, compartien a la pantalla del zoom el document que estaven treballant conjuntament via Drive.
  • La docent anava passant grup per grup resolvent dubtes i assessorant en els treballs.
  • En aquells casos que es detectava algun dubte que es repetia o algun error comú a diferents grups, s’enviava un missatge a tots els membres de tots els grups a la vegada via zoom.
  • Durant els últims 10 minuts de la sessió, es retornava a tots els participants a una única sala i s’acaba la sessió destacant els conceptes claus de la mateixa, a mode de cloenda de la sessió.
  • Els membres de cada grup en tot moment, podien demanar ajuda demanant el torn de paraula aixecant la mà via zoom, i d’aquesta forma el ordre de passar per els grups també venia condicionada per les necessitats de cada grup.

En general he trobat positiva aquesta modalitat “Breakout Rooms” via zoom ja que conjuntament amb l’ajuda del Drive, m’ha facilitat poder abordar tots els treballs i tenir un tracte més personalitzat amb cada grup, assessorant-los en el seu aprenentatge, segons les necessitats que anaven tenint.

Si us interessa utilitzar aquesta dinàmica a les vostres sessions en Streaming, podeu consultar la guia realitzada per SQAI (eCampus/Aula Suport al professorat.

Imatge 1: Sessió de seminari via Zoom amb 8 grups a l’assignatura Metodologia de la cura Infermera.

 

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *