Barra de progrés

DESCRIPCIÓ

La barra de progrés és una eina per al maneig del temps per a estudiants. Mostra visualment les Activitats i Recursos en què un estudiant se suposa que interactuï dins del curs.

Està codificada per colors, perquè els estudiants puguin veure ràpidament el que ja han completat/vist i el que encara no han completat/vist.

El professor pot seleccionar quines Activitats i Recursos pre-existents seran incloses dins de la Barra de Progrés i quan hauran de ser completades/vistes.

Es pot ordenar per hora /dates límits, o per l’ordre de les Activitats en el curs.
barraDeProgres1
El block mostra tants quadrats com recursos/tasques a monitoritzar, segons es van complint les dates aquestes apareixen en vermell. Les que estan en verd indica que encara no s’ha complert la data d’entrega/vista/execució.
Inicialment, si així ho tenim configurat, veiem, sota els requadres el percentatge de tasques  que han complert el plaç.

Quan es posa el mouse per sobre aquests requadres es visualitza el nom de la tasca associada, així podem realitzar un millor seguiment d’aquelles que encara no s’han tancat. També es disposa de la data esperada de tancament d’aquesta.
El Botó, “Descripció general pels estudiants”, ens porta a una “Vista General” de tots els estudiants i l’estat de les seves entregues.

VISTA GENERAL

Hi ha una pàgina de Vista General que els permet als professors veure el progrés de tots els estudiants dins d’una classe, el que és útil per trobar els estudiants en risc (de endarrerir). Es pot filtrar per grups en el cas que s’hagin creat grups a l’aula.
barraDeProgres2

La barra de progrés funciona d’igual manera que en el block extern, és a dir movent el mouse per sobre dels requadres es pot visualitzar les tasques i dates, així com depenen del color sabem si l’alumne l’ha entregat o no.

També es disposa d’una columna amb el percentatge realitzar de cada alumne, les dades poden re ordenar-se segons conveniència només fent click a la columna per la qual volem fer l’ordenació.

Accions amb alumnes seleccionats

barraDeProgres3

Un cop hem seleccionat aquells alumnes que ens puguin interessar al final de la pàgina disposem de tres accions possibles, “Enviar un missatge”, “Afegir una anotació” o “Afegir una anotació per tothom”.

CONFIGURACIÓ

Per accedir a la configuració del block, primerament s’ha d’activar el “Mode edició” que es fa fent click al botó de dalt a la Dreta “Activar edició”. Un cop activat, accedim a la configuració del pròpi mòdul.
barraDeProgres4

En el primer bloc de configuració trobem:

 • El títol alternatiu: Títol amb que volem anomenar el bloc. Si volem fer servir icones de marcatge en la barra. Com volem ordenar el ítems que controlarem.
 • Utilitzar icones a la barra: Visualització de les icones de checking, en pot fer un bon ús en la part de visualització de cada alumne, on es pot veure més ràpidament si ha fet l’entrega o l’ha vist.
 • Ordena els ítems de la barra per:  Ordenació del ítems, per Data i hora en que s’espera, etc
 • Mostrar el percentatge als estudiants: És possible mostrar un percentatge global del progrés dels estudiants. Es calcula com el nombre d’elements complets dividit pel nombre total d’elements de la barra. El percentatge de progrés apareix fins que l’estudiant Mouses sobre un element de la barra.
 • Visible only to Group: Si es fa servir per tothom o per algun grup en concret de l’aula

barraDeProgres5

El segon bloc, es correspon a les diferents seccions/temes/setmanes que tenim a l’aula i les tasques a realitzar pels estudiants, així es pot configurar una a una, si es vol.

 • Monitoritzat: Si o No
 • Esperat pel: Data en que el recurs es tanca.

Segons el tipus d’activitat podem seleccionar en quin estat volem fer el seguiment:

 • Fitxer, Glossari, Pàgina: Vist
 • Fòrum: Enviat a
 • Lliçó: Intentat o Qualificat
 • Tasca: Enviat o Marcat
 • Qüestionari: Intentat, acabat o qualificat

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *