per Àngel Valverde, professor del Grau en Mitjans Audiovisuals, Tecnocampus de Mataró. Instructor certificat Nearpod Pionear. avalverde@tecnocampus.cat

Per als que encara no ho coneixeu, Nearpod és una eina online per a la docència amb moltes possibilitats. Però comencem per aclarir el que no és: una altra eina per a videoconferència? Pupitre virtual, amb compartició d’arxius? Xat? Res de tot això!

Nearpod permet projectar diapositives (preparades en Powerpoint o PDF) fàcilment cap a les pantalles de tots els dispositius en temps real; només cal que els assistents tinguin un navegador web; això vol dir que funciona sobre qualsevol mòbil, tauleta, PC o Mac i sense que l’usuari s’hagi de registrar en cap portal. Així d’entrada fa pensar que ens estalvia la necessitat d’un projector a la classe i el que és millor: tothom pot veure la pantalla propera davant seu, no al fons d’una classe on la pantalla del projector sempre es fa petita.

Però el que fa més interessant Nearpod és que permet inserir activitats enmig de les nostres diapositives, que els alumnes hauran de completar de manera totalment individual: només el professor pot monitorar els resultats en temps real i fins i tot obtenir resums automàtics de l’activitat de cada alumne dins la classe. Aquestes activitats poden ser qüestionaris amb múltiples respostes, preguntes obertes amb text a emplenar, pissarres de dibuix, i un llarg etc.

I una prestació única és que cada diapositiva  o fins i tot cada pregunta d’un qüestionari pot anar acompanyat d’un contingut digital, com un vídeo, àudio, document PDF o enllaç a una web. Quines possibilitats té això? Per exemple llençar una pregunta amb un arxiu en vídeo o PDF adjunts, que l’alumne ha d’examinar i resumir o trobar les respostes adequades.

En resum, Nearpod és una eina essencial per a la docència del dia a dia amb moltes opcions i molt versàtil, que conté prestacions que poden ser molt útils per a l’avaluació dels alumnes, no només en una prova final sinó de forma continuada durant l’exercici de la docència.

En algunes assignatures que imparteixo, Nearpod és present en les classes en lloc del Powerpoint tradicional i així puc fer que els alumnes siguin més actius, ja que llanço preguntes i activitats cada cert nombre de diapositives.

Al final de cada capítol realitzo un test amb Nearpod on els alumnes han de respondre preguntes d’aspectes sonors: puc projectar un so i demanar que l’alumne el descrigui o respongui un aspecte concret, com característiques estèreo, intervals musicals, aspectes de reverberació de la sala, etc. Cap altre sistema permet que els alumnes de forma individual escoltin el material de referència adjunt a cada pregunta.

Tots els tests realitzats durant el curs contribueixen en un percentatge (petit o gran, a gust del professor) a la nota final, i els alumnes ho saben i per això els dies d’aquestes activitats sovint tinc una assistència a classe propera al 100%.

La realització d’exàmens finals de forma online és un aspecte que sempre ha estat motiu de discussió per l’aspecte de seguretat, i en aquest sentit cap plataforma online ens pot donar garanties. Però la recent situació de confinament ens ha forçat a reflexionar sobre com podem fer exàmens online i ens haurem adonat que no és un tema de tecnologia, sinó de metodologia: el model d’examen tradicional de resposta única, igual per a tots els alumnes no és vàlid. En canvi el model de resposta d’anàlisi, de reflexió individual, és més viable en aquestes circumstàncies.

Nearpod permet realitzar proves en el context de classe però també a distància, combinant totes les opcions descrites: preguntes test de múltiple resposta, preguntes obertes on l’alumne ha d’escriure o desenvolupar un concepte, dibuix o esquemes que poden ser damunt d’imatges de referència, i tot això acompanyat de contingut multimèdia.

Per incrementar la seguretat és molt fàcil generar varis models d’exàmens a partir d’un inicial, on podem variar l’ordre de les preguntes i les respostes.

Una opció que personalment m’agrada molt és la de fer que la pregunta sigui un àudio que l’alumne ha d’escoltar forçosament (si és en el context de classe, amb auriculars); això fa que sigui impossible que un altre alumne sàpiga quina pregunta s’està responent.

Tot això cal experimentar-ho i per això SQAI ofereix periòdicament cursos de formació en Nearpod ja que Tecnocampus té llicències oficials perquè els seus professors usin Nearpod a classe. Hi sou tots convidats.

Més informació a

www.nearpod.com

https://www.youtube.com/watch?v=Mjl63hahSF4

Presentació Nearpod https://share.nearpod.com/M97Xxy9e3Z