El curs passat vam fer la primera edició del postgrau d’Atenció a la persona en situació d’urgència i/o emergència. Es fa evident que els professionals de salut, tant