Una de les tasques que es poden programar a Moodle amb els conceptes claus d’una matèria o assignatura és el Glossari. La tasca demana als alumnes que defineixin