Una de les principals preocupacions que tenim els docents alhora d’impartir classes esdevé com assolir tot el programa de l’assignatura. El Pla Bolonya ens obliga a utilitzar conceptes