En Joan Torrefarerra té 22 anys. Surfeja en un mar de centenars d’activitats curtes, simultànies, asíncrones, visuals i perceptibles, flota en un oceà  farcit de dades. Sopa mentre