On aprenen els nostres estudiants?

On aprenen els nostres estudiants?

El congrés CIDUI aquest any s’ha reformulat també. S’ha celebrat en forma de dues conferències, una el dia 1 de juliol i una altra, més en forma de diàleg el dia 2 de juliol, amb el seguiment en directe d’unes 1500 persones. Inèdit per la forma i pel seguiment, i un...