Co-avaluació amb CoRubrics

Co-avaluació amb CoRubrics

L’avaluació amb rúbriques ja forma part del nostre dia a dia a les aules, però què passa quan volem fer que els alumnes s’autoavaluïn o que s’avaluïn entre ells? Doncs des de fa un temps, amb la plantilla de Jaume Feliu podem treure profit als comptes de Google que...
Digitalitza els teus post-its amb Google Keep

Digitalitza els teus post-its amb Google Keep

Alguna vegada t’has trobat que la teva pantalla de l’ordinador o el teu bloc de notes s’ha convertit en un mosaic de post-its amb un munt de tasques per fer, trucades per realitzar i     reunions a les que has d’assistir? Avui us volem presentar Google Keep, una eina...