Aprenentatge personalitzat

Fa uns dies vaig mantenir una conversa molt interessant sobre la necessitat de fer efectius sistemes d’ aprenentatge personalitzat.

Per parlar de què és la personalització de l’aprenentatge vull dir primer què no és: individualitzar-lo. Avançar, doncs, cap a una personalització de l’aprenentatge no és en cap cas avançar cap a la individualització d’aquest:

 • Aprenentatge individualitzat: es centra en les característiques de l’individu
 • Aprenentatge personalitzat: en centra també en els interessos, objectius i opcions d’aprenentatge.

Personalitzció com a ajuda a l’aprenentatge

És important tenir clar que l’estudiant passa a ser el centre de tot el procés d’aprenentatge. Així, coneixent les característiques, els interessos i els objectius d’aprenentatge dels estudiants es pot enfocar l’ensenyament com a un suport ajustat al procés d’aprenentatge d’aquests.

Les característiques de l’aprenentatge personalitzat

Moltes de les característiques són compartides amb altres tipus d’aprenentatge que conviuen en el mateix entorn educatiu. És interessant conèixer bé aquestes característiques, ja que moltes d’aquestes poden dificultar la implementació.

 • Se centren als interessos, opcions i objectius d’aprenentatge.
 • Respecten la llibertat de control i decisió de l’aprenentatge per part de l’estudiant.
 • Tenen en compte les activitats habituals i quotidianes de l’aprenent.
 • Es centren en l’aprenentatge basat en les competències.
 • Han de promoure i afavorir la reflexió de l’aprenentatge.

Reptes en la implementació de la personalització

Actualment està en permanent discussió com es pot fer la implementació d’aquest tipus d’aprenentatge a la universitat. Aquesta metodologia xoca amb un sistema universitari generalment contrari als canvis profunds. La implementació és complicada en un escenari on l’estudiant ha de passar per un pla docent tancat, que difícilment es pot adaptar a ell.

Un altre repte és evitar la desigualtat que aquest pot produir entre els estudiants. Com ja s’ha esmentat abans, aquest aprenentatge passa a conviure amb l’entorn de l’estudiant (aprenentatge en diferents entorns, ús de tecnologies…) i això pot emfatitzar diferències socials entre els estudiants que no puguin accedir als mateixos recursos.

Aprenentatge personalitzat

Estudiants mirant un panell a la classe

Avancem cap a l’aprenentatge personalitzat

Com podem començar a avançar cap a aquesta personalització en aquest escenari:

 • No entenent la implementació de la personalització de l’aprenentatge com un “tot o res”.
 • Incorporar experiències viscudes fora dels centres a l’aprenentatge.
 • Incorporar la veu dels alumnes en la presa de decisions curriculars.
 • Aprofitar els recursos humans i materials que la universitat ens dóna.
 • Potenciar l’ús i el coneixement de les eines TIC entre els estudiants

Estem doncs davant d’una oportunitat de canviar la forma en que ensenyem i avançar cap a l’ aprenenentatge personalitzat dirigint-lo cada vegada més cap a la centralització en l’estudiant. Com hem vist això comporta molts reptes, però això no vol dir que no ho hàgim de fer. La implementació ha de ser gradual i que ens permeti mesurar la satisfacció i els resultats en els estudiants

I vosaltres, us animareu a implementar la personalització en algun contingut de l’assignatura?

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *