A la recerca de l’aula perfecta

L’aula Moodle és ara mateix i sense dubte tan important com l’aula física, no només en estudis on-line i semipresencials, sinó també als estudis presencials. Des del centre d’Innovació a l’aprenentatge del Tecnocampus hem escoltat més d’una vegada com les aules Moodle son les responsables de donar una primera impressió a l’estudiant de com serà l’assignatura i la manera en com l’ impartirà el professor.

Per aquesta raó i a partir de la iniciativa de diferents coordinadors de Grau, des de la Digital Factory es va concretar que totes les aules Moodle haurien de poder complir un requisits mínims que aconseguissin que l’experiència de l’estudiant a l’aula fos òptima.Exemple Aula Moodle

L’ús de l’aula Moodle, al Tecnocampus, té tres funcions fonamentals: la comunicació entre professor i l’estudiant i professor i grup classe, facilitar recursos i materials docents, i mantenir informat a l’alumne del sistema d’avaluació de l’assignatura. Aquestes bases són orientatives ara mateix.

Partint d’aquesta premisa es va crear un sistema de semàfors on es fa l’anàlisi, aula per aula, de l’ús que cada professor fa del seu espai online. El semàfor vermell assenyala l’estat més crític, el taronja representa aspectes de millora, i el verd que compleix els requeriments necessaris per considerar-se una bona aula on-line:

Comunicació.

L’aula Moodle pot ser la base d’operacions de l’assignatura, la referència dels estudiants per trobar informacions de la dinàmica que s’han dit a classe, recordatoris, punts que ens interessa subratllar. Cada aula, per defecte, té un espai de Fòrum d’avisos i notícies. Els missatges que el professor enviar des d’aquest espai, hi queden publicats i a més s’envien a la bústia personal de cada estudiant de l’aula. Podem, per exemple, enviar un missatge resum de cada setmana, podem anunciar el que proposem que treballin fora de l’aula, podem compartir-hi temes d’actualitat relacionats amb l’assignatura…
Per tant, l’ús de l’aula, referent a la Comunicació quedaria:

Verd: El professor utilitza el fòrum d’avisos i noticies per comunicar-se regularment.
Taronja: Sols hi ha algun missatge al fòrum, per comunicar-se
Vermell: No utilitza els fòrums

Materials i recursos.

L’aula Moodle ens permet adjuntar material (compte sempre amb els drets d’autor o llicències dels materials que hi compartim), podem enllaçar, incrustar. El que cal tenir en compte, és l’estructura en com presentem aquests materials i recursos. Sempre hem de pensar en com serà més pràctic per l’estudiant, si una estructura per setmanes o una estructura de temes. Segons el que decidim, podem anar afegint recursos i materials, tant de la part presencial, com de suport o complement o ampliació.

Verd: Hi ha materials a l’aula ordenats i estructurats
Taronja: El material a l’aula no segueix una estructura clara
Vermell: No hi ha material a l’aula

Avaluació.

Si l’aula Moodle és un espai de referència pels estudiants, han de poder trobar-hi especificat el sistema d’avaluació i també trobar còmodament la informació sobre les dates i terminis d’entrega d’activitats. Les entregues d’activitats es poden fer des de l’aula, obrint una activitat Tasca. Des d’aquesta mateixa tasca, podrem veure les entregues dels estudiants, i també posar-los notes i enviar-los un feedback.

Verd: S’avalua a través de lliuraments i activitats a l’aula
Taronja: S’informa de les dates clau d’avaluació d’exàmens i activitats
Vermell: No s’informa de les dates d’avaluació d’exàmens i activitats

Amb aquesta iniciativa tenim expectatives de, primer, veure quin ús s’està fent de les aules Moodle, a partir d’aqui proposar estratègies de millora de les aules online fins arribar a l’estat òptim on totes aquestes primeres impressions de les assignatures siguin bones primeres impressions.

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *